Nyhedsbrev

IT-klubben udsender ikke længere et nyhedsbrev.

I stedet henvises til nyhedsbrevet fra Ældre Sagen Gentofte.

Tilmelding kan ske via dette link:

https://www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/gentofte